Contact us

No.300, Zhongda Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 32001, Taiwan (R.O.C.)

03-4227151 (Ext. 57231~57234)

03-4267139 (Fax)